ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม ความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method

หลักสูตร KT1-2
AD KT 1-2 3-4-60
ณ อาคารมาราธอน 149 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุเทพฯ 10700

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม คลิก>>>>>>kt1-2-2016


สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชัชชาญ , คุณพรปรียา , คุณจักรพงษ์ , คุณชรินทร์
โทร. 02-4337992-4 ต่อ 105,108,110,307